Καπνά & Σιγαρέττα

Share Project :

Διαφημιστικό πόστερ από χαρτί, επάνω σε χαρτόνι. Ιδιωτική συλλογή.