Μεταλλικό Κύπελο

Share Project :

Μεταλλικό κύπελο από κράμα χαλκού με ανάγλυφο διάκοσμο, 19ος αιώνας. Μουσείο Χαρίλαου Τρικούπη, Μεσολόγγι.