Νόμισμα

Share Project :

Νόμισμα 10 λεπτών από κράμα χαλκού, 1828. Ιδιωτική συλλογή Έλλης Δρούλια.