Πόστερ

Share Project :

Διαφημιστικό πόστερ από χαρτί επάνω σε χαρτόνι. Μετά την αποκατάσταση, το κατεστραμμένο υπόστρωμα απομακρύνθηκε. Ιδιωτική συλλογή.